Dla kogo?


Program dedykowany jest dla uczniów wszystkich szkół, poczynając od klasy 4 szkoły podstawowej aż po ostatnie klasy szkoły średniej oraz
studentów studiów wyższych. Niejednokrotnie był on również prezentowany przed otwartym gronem na zamówienie instytucji kulturalnych oraz jednostek samorządów terytorialnych w różnych miejscach w Polsce. Staramy się dotrzeć gdzie tylko jest to możliwe, „Spotkania z Astronomią” są organizowane zarówno w dużych miastach i aglomeracjach jak i w mniejszych miejscowościach powiatowych, gminnych i wiejskich.