Czym są SzA?


„Spotkania z Astronomią” nie są zwykłym wykładem lub filmem, to autorski 6-cio częściowy cykl multimedialnych prelekcji prowadzonych osobiście przez samego autora. Połączenie wspaniałej opowieści o wszechświecie wraz z materiałem multimedialnym nadaje całemu projektowi status niepowtarzalnego. Sama wartość merytoryczna to zaledwie połowa sukcesu, kluczowa jest forma w jakiej jest prezentowana.

To właśnie sposób w jaki „Spotkania z Astronomią” są prowadzone od samego początku, jest oceniany przez naszych odbiorców jako coś niebywałego na skalę naszego kraju, a być może i na skalę świata. Żadna forma przekazu masowego nie zastąpi bezpośredniego kontaktu słuchacza z pasjonatem, który nie tylko stara się możliwie najlepiej przekazać swoją wiedzę ale potrafi tą pasją zarażać innych.